Wie zijn we?

WAT IS AGLOW?

Aglow is een internationale organisatie van vrouwen en mannen in meer dan 170 landen van de wereld, die Bijbelse principes aanreikt als oplossing voor de uitdagende vraagstukken in onze tijd.

Aglow is gekend als een stralende groep van bemoedigers die continu spreken over wie God is en wie God in ons is.

Het woord Aglow komt uit Romeinen 12:11 in The Amplified Bible: “Never lag in zeal and earnest endeavor; be aglow and burning with the Spirit.” [in de HSV-vertaling: "Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere."]

Aglow begon in 1967 als een christelijke vrouwenbediening die open stond voor vrouwen afkomstig uit alle denominaties. Lang voordat in 2009 het International Board of Directors de officiële aankondiging deed dat de mannen ook welkom waren in Aglow, zagen de mannen reeds vanaf 2003 wat God onder de vrouwen aan het doen was en begonnen ze mannengroepen te vormen. Vandaag zijn zowel mannen als vrouwen welkom om deel te nemen in alles wat God aan het doen is doorheen Aglow.

VISIE

Onze visie is om het Koninkrijk vooruit te stuwen door het vergroten van de kennis van God.

MISSIE

Het Koninkrijk van God is de verwezenlijking van de liefde, de genade, de kracht en de heerschappij van God op aarde.

Aglow International is een bediening van het Koninkrijk die toegewijd is om:

  • Te leven vanuit de Aanwezigheid van God en die dezelfde atmosfeer wil creëren op aarde zoals in de Hemel.
  • Miljoenen mensen te verzamelen in een eenheid van strijders, overwinnaars en betekenisvolle wereldleiders en toegerust zijn met een Bijbelse wereldvisie.
  • Het Koninkrijk te bouwen in alle gemeenschappen, steden en landen door apostolische teams te ontwikkelen die de kracht van de Hemel demonstreren.


MANDATEN

God heeft drie mandaten uitgesproken over Aglow. Ze zijn van nature profetisch, apostolisch en eindtijd gericht en ze werken hand in hand samen met de visie- en missieverklaring van Aglow.

De drie mandaten, uitgesproken in termijnen van 10 jaar, gekoppeld aan een sterk fundament van gebed en evangelisatie, hebben op een zeer krachtige manier de richting van de bediening aangegeven.

Onze mandaten zijn:

  • het bevorderen van de verzoening tussen mannen en vrouwen in het Lichaam van Christus zoals God het ontworpen heeft vanaf Genesis 1-3. (1981)
  • het beantwoorden van Gods roeping om uit te reiken naar het moslimvolk. (1991)
  • het liefdevol ondersteunen van Israël en het joodse volk, en ondertussen het Lichaam van Christus bewuster maken van Gods plannen en doelen met de natie van Israël. (2001)

Als Aglow leiders zijn we bevoorrecht om geroepen en gevolmachtigd te zijn en door God vertrouwd te worden om met Hem samen te werken om de mandaten die Hij Aglow heeft gegeven uit te voeren.

BESTRIJDING VAN DE MENSENHANDEL

We hebben ook Gods hart gehoord namens de 32 miljoen mensen die gevangen zitten in de hedendaagse wereldwijde slavernij. In 2011 heeft het International Board of Directors het besluit genomen om alle mogelijkheden te benutten om te strijden tegen de problematiek van slavernij, onderdrukking en misbruik van mensen zoals mensenhandel en dwangarbeid. Daarom zijn we begonnen om op te komen voor al diegenen die ten prooi zijn gevallen van deze groeiende wereldwijde criminele industrie.

We zijn vastbesloten om de waarheid van het Koninkrijk te brengen die de tirannie achter de mensenhandel verbreekt en die degenen die onderdrukt worden naar een plaats van vrijheid en bekrachtiging brengt.

KERNWAARDEN

Als een Koninkrijk gemeenschap, is Aglow International absoluut toegewijd aan...

1. Gods Aanwezigheid

Het creëren van een atmosfeer en omgeving van aanbidding om in Gods aanwezigheid te komen. (Psalm 22:4)

2. Relatie

Elkaar behandelen met integriteit, openheid, eerlijkheid, onvoorwaardelijke liefde en goedheid. (1 Petrus 4:8)

3. Verlossing

Samenwerken met God voor de verlossing van alle dingen volgens het Evangelie. (Kolossenzen 1:13-14)

4. Vrijheid

Opstaan tegen alles wat slavernij veroorzaakt. (Galaten 5:1)

5. Herstel

Iedere identiteit in lijn brengen met de doeleinden van God. (Romeinen 12:2, Efeze 4:22-24)

6. De Geliefde

Leven als een gemeenschap die weet dat ze de Geliefde is en groeit in haar identiteit als Bruid (Hooglied 7:10, Efeze 1:6)

7. Goedheid

Het demonstreren van goedheid als Gods kracht om het kwade altijd mee te overwinnen.(Romeinen 12:21, Handelingen 10:38)

8. Glans

Glansrijke ontmoetingen hebben met God die leiden tot een schitterende ervaring van wie Christus is in ons. (Efeze 1:17-20)

9. Gods Koninkrijk

De natuur van God tot uitdrukking brengen door verzoening te brengen aan de wereld die Hij liefheeft. (2 Korinthiërs 5:18-20, Kolossenzen 1:19,20)

10. Bovennatuurlijke Kracht

Wandelen in tekenen, wonderen en mirakels om de hemel-op-aarde-natuur van het leven in de Geest te demonstreren. (Markus 16:17-18, 1 Korinthiërs 12:4-11)