Lighthouses

De lokale groepen zijn al lang het hart en de ziel van de bediening. Deze groepen hebben een hart voor hun gemeenschap en vinden manieren om de stralende liefde van God aan iedereen die ze ontmoeten te brengen.

Een lokale groep plant op regelmatige basis publieke samenkomsten waar men verfrist wordt, aan relaties bouwt, netwerkt en uitreikt naar de gemeenschap. De hoofdfocus van de leden van het lokaal bestuur in zo een samenkomst is om een plaats te bereiden voor de Aanwezigheid van God die iedere aanwezige zal aanraken en de atmosfeer in de gemeenschap zal veranderen. Het doel is om een Koninkrijksgemeenschap, die de volheid van de hemel op aarde demonstreert, te vestigen.

Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie tot vijf teamleden die elkaar regelmatig ontmoeten voor gebed, het zoeken van Gods hart voor de gemeenschap en om de samenkomsten voor te bereiden. De stijl en kleur van een lokale groep hangt af van wat het uitvoerend bestuur persoonlijk naar voor brengt en hoe zij zoeken naar Gods strategie om Zijn plan tot uitvoer te brengen. Naarmate het bestuur zich de visie en missie van Aglow meer eigen maakt, wordt het uiteindelijke doel dat de gemeenschap gezegend wordt, aangeraakt door Zijn Aanwezigheid en veranderd door Zijn liefde.