Candlelights

Candlelights zijn kleine groepen van vrouwen of mannen die op regelmatige basis samenkomen onder de vlag van Aglow International.

Er zijn verschillende vormen van Candlelights:

  • Huisgroepen: dit is een kleine groep van vrouwen of mannen die regelmatig (meestal maandelijks) een Aglow samenkomst hebben in een huis. Deze samenkomsten kunnen bestaan uit een tijd van lofprijs en aanbidding, een tijd dat iemand iets deelt uit de bijbel of een getuigenis geeft en een tijd van gebed en persoonlijke bediening. De leden worden aangemoedigd om vrienden mee te brengen die Jezus nodig hebben of die gebed nodig hebben.
  • Gebedsgroep: deze groep bestaat uit personen die een duidelijke roeping voor gebed en voorbede ontvangen hebben en die bereid zijn om zich te engageren om regelmatig samen te komen voor dit doel, om te bidden voor de noden van mensen zowel op lokaal als op wereldvlak.
  • Bijbelstudie: de personen komen voor een Bijbelstudie in een huis of in een andere ontmoetingsplaats naar gelang de grootte van de groep. De Bijbelstudies die gebruikt worden zijn gemaakt door Aglow zelf. In Vlaanderen zijn er 2 Bijbelstudie groepen.

Hebt u interesse om ook zo een groep te starten, neem dan gerust contact op met het Vlaams bestuur.