Conferentie

Onze jaarlijkse Conferentie gaat door op:


Spreekster: Dianne de JongDianne: "Ja, ik ben zo'n 35 jaar betrokken bij Aglow en het meest als directeur van European English Aglow.
Ik ben nog altijd lid van het bestuur van de stichting (niet als adviseur).
Door de jaren heen heb ik het voorrecht gehad om in vele landen in Europa en Afrika te spreken waar ik mijn liefde voor God’s Woord kon delen.
In 2022 wandel ik al 60 jaar met de Heer!"


Praktische informatie:

Wij willen de conferentie-dag graag fysiek organiseren en daarbij iedereen ontvangen zonder bijkomende voorwaarden.

Omwille van de nog steeds geldende C-maatregelen hebben we daarom moeten beslissen om de conferentie op een andere locatie te houden. Om die reden is het ook niet meer mogelijk om een warme maaltijd aan te bieden. We hebben de conferentiebijdrage dan ook aangepast.

Personen die reeds ingeschreven waren, zullen persoonlijk gecontacteerd worden en een terugbetaling ontvangen van het teveel gestorte bedrag.

Hieronder vindt u de aangepaste gegevens. Het is nog steeds verplicht om in te schrijven.

We zien uit naar een gezegende dag met God en met elkaar!


PLAATS

Christelijke Kerk Bethanië
Rollewagenstraat 76A
1800 VILVOORDE


Openbaar vervoer

Bus 280 Vilvoorde – Mechelen

Halte Aarschotsestraat en dan nog 600 m stappen tot aan de locatie.

Vanaf het station is het 1.7 km te voet tot aan de locatie.


PROGRAMMA

Zaterdag 26 maart 2022 van 10u tot 18u

9u30 Onthaal
10u Eerste samenkomst
14u Tweede samenkomst
17u Uur van aanbidding

PRIJS

€ 20

We vragen om een eigen lunch mee te brengen.
Koffie, thee, soep en een vieruurtje zijn inbegrepen.

Gelieve dit bedrag te storten op rekening nummer
BE03 4024 5476 4184 van Aglow Vlaanderen
met vermelding "Conferentie 2022"

uiterlijk 16/03/2022.


INSCHRIJVEN

Inschrijving is verplicht en kan tot 16/03/2022!!


Omwille van praktische redenen kan alleen ingeschreven worden voor de volledige dag. Komt u later of vertrekt u vroeger, dan kunnen wij geen korting geven.


U kan u aanmelden door te mailen naar conferentie@aglow.be


Enkele dagen voor de conferentie ontvangt u nog een bevestigingsbrief met de laatste informatie.VRAGEN

Heeft u nog vragen of wenst u nog informatie over de conferentie dan kan u contact opnemen met Greet De Bie.

Tel. 015/25.23.30

Mail: conferentie@aglow.be