Gent

UITNODIGING

Je kan, als je wil deelnemen aan ZOOM bijeenkomsten van andere groepen.

bekijk de agenda!!Dag lieve zus in de Heer,

Het is sedert geruime tijd dat we niet meer kunnen samenkomen en waarschijnlijk zal dit ook nog een tijdje zo zijn.

We ervaren dit zeker als een gemis.

Er is een nieuwe periode aangebroken in onze levens, waarin veel veranderd is.

Gelukkig staan we hier niet alleen voor, de Heer is steeds bij ons, en Hij heeft alles in Zijn hand.

Hij heeft zelfs een plan met ons leven, en wie op Hem vertrouwt is onwankelbaar.

Laten we ervoor zorgen dat we in deze moeilijke tijden niet verslappen, maar blijven luisteren naar Gods stem en ons oog op Hem gericht houden.

Wij, als Aglow willen er nog steeds voor jou zijn.

We vragen ons af hoe het met jou gaat ? Heb je nog contact met andere Aglow vrouwen ?

Ontvang je dagelijks je geestelijke voeding ? Een bemoediging of vertroostend woord van de Heer ?

Heb je angstige gedachten ? Of vertrouw je op de Heer dat Hij nog alles in Zijn hand heeft ?

We zouden graag iets van je willen horen.

Heb je een bijzondere ervaring met de Heer beleefd in deze periode ? Die je misschien graag wilt delen.

Misschien heb je leuke ideeën hoe we elkaar toch kunnen ontmoeten via Zoom of Skype, of heb je liever een telefoongesprek ?

Wij dachten aan een herfstwandeling organiseren? Graag willen we van jou horen of je dit leuk zou vinden om daaraan deel te nemen.

Psalm 23

De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij in grazige weiden rusten, Hij voert mij naar vredig water,

Daar geeft Hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, Omwille van zijn naam.

Al moet ik door dal van diepe duisternis, ik ben voor geen onheil bang

Want U bent bij mij: Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed.

Voor mijn ogen dekt U de tafel, Zodat ook mijn belagers het zien:

Met olie zalft U mijn hoofd, Mijn beker is tot de rand gevuld.

Ja, Uw goedheid en liefde blijven mij volgen, Alle dagen van mijn leven.

Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer, Tot in lengte van dagen.

In Christus Jezus verbonden

Met vriendelijke groeten

namens het Aglow Gent team

DATA

Telkens op een donderdag van 10u tot 12u.

Vanaf 9u30 koffie met gebak.


november '20 -

december '20 -

februari '21 -

april '21 -

juni '21 -

LOCATIE

NOVA-centrum, zaal 'De Kring'

Sint Bernadettestraat 132, 9000 Gent

CONTACT

Verantwoordelijke : Miranda De Clercq

E-mail: mirandadc@hotmail.be

Telefoon: 0478/ 63 19 12