Ontstaan

1977

In 1977 werd er voor 't eerst een poging gedaan om een Aglow groep te starten in Vlaanderen doch zonder resultaat. Er was toen een Engelstalige groep die samenkwam in Brussel en een klein groepje Vlaamse vrouwen ging naar de bijeenkomsten in Breda Nederland.

1984

In 1984 kwam Paula Shields , toen verantwoordelijke voor Aglow West-Europa, in Brussel wonen. Zij kwam in contact met John en Thelma De Cock. Zij verzorgden "Gospel Time", dat waren christelijke programma's voor de vrije radio's. Thelma kwam in vele verschillende kerken in Vlaanderen waardoor ze vele vrouwen leerde kennen. Thelma kende Aglow en was enthousiast om Aglow in Vlaanderen te lanceren. Via de contacten die ze had kreeg ze al vlug een groepje vrouwen bij elkaar om de eerste bijeenkomst te organiseren. Dat was in maart 1985 in "De Rank" Mechelen.

Omdat er toen, buiten de gemeenten om, niet veel te doen was op christelijk gebied was de zaal al bij de eerste samenkomst te klein. We verhuisden naar een zaal dicht bij Brussel waar we jaarlijks op 2 zaterdagen een bijeenkomst hadden met Paula Shields als spreekster.

1988

In 1988 begonnen we met een aantal vrouwen maandelijks te bidden, onder leiding van Karen De Keyzer en Thelma De Cock, om een Aglow Lighthouse te beginnen in Antwerpen.

1989

In april 1989 was het dan zo ver! We hadden onze eerste bijeenkomst op het Astridplein in hartje Antwerpen en het eerste bestuur werd gevormd. Liliane Aerts was de voorzitster en Francine Aerts, Anita Van Elst, Els Van Gorp en Marlene Kupper vormden mee het bestuur.

1990

In 1990 werd Thelma De Cock 'Outreach Chairman for Flemish Fellowships in Belgium'

1991

In 1991 begon Marie-Louise Vanderbeeken een Lighthouse in Mechelen en even later startte Marijke Van Kesteren een groep in Gent.

Later ontstonden er groepen in Bilzen ('93), Brugge ('95), Brussel/Zaventem ( '96) en nog wat later splitste de groep van Bilzen in 2 groepen nml. Peer en Riemst.

Intussen waren er ook verschillende candlelights gestart in Edegem, Beveren en Mechelen.

1992

In het voorjaar van 1992 werd er een Nationaal Comité gevormd met Thelma De Cock als voorzitster en Anita Van Elst, Els Van Gorp en Liliane Aerts als bestuursleden.

1993

In 1993 neemt Jo Van Der Ven de fakkel over in Antwerpen en een korte tijd later werd het eerste volwaardig Nationaal Bestuur Vlaanderen gevormd onder leiding van Thelma De Cock.

1998

In 1998 verliet Thelma België en volgde Jo Van Der Ven haar op als voorzitster van het Nationaal Bestuur.

Helaas hebben we veel te vroeg afscheid van Jo moeten nemen. Op 1 Juli 2012 is zij, na een lange periode van ziekte, naar de Heer gegaan. Cathy De Vleeschauwer heeft de fakkel van het nationaal voorzitterschap van haar overgenomen.

2012

Cathy De Vleeschauwer heeft de fakkel van het nationaal voorzitterschap van Jo Van Der Ven overgenomen.

NU

Momenteel zijn er 4 lighthouses werkzaam: Antwerpen, Mechelen, Gent en Koersel