Brugge

Welkom

Bij Aglow Brugge willen wij samenkomen om God te aanbidden, te luisteren naar Zijn Woord en naar getuigenissen en elkaar tot een bemoediging zijn.


UITNODIGING

20 februari 2019 van 10u tot 12u

Open gesprekken "Life Changers"

naar het onderwijs van Graham Cooke


Lieve zus in de Heer,

God is bij machte om iets nieuws te doen in en door ons leven. Hij roept ons op om tijd te nemen voor Hem.

Hem zoeken is een zeer nuttig gebruik van je tijd. Hij kan en wil ons herstellen en vervullen met Zichzelf…ja, ons zegenen in overvloed.

“En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.” 2 Kor. 9:8

In Aglow Brugge willen wij samenkomen om God te aanbidden, luisteren naar Zijn Woord en naar getuigenissen en elkaar tot een bemoediging zijn.

Laten we ons samen uitstrekken naar meer van Hem dit jaar.

Het is fundamenteel om te weten hoe wij bekend zijn in de Hemel en wie God voor ons wil zijn in elke situatie. Deze waarheden maken ons vrij om te functioneren zoals God het bedoelt heeft. Zodanig dat we mensen kunnen zijn die het verschil maken.

In de volgende samenkomst gaan we, materiaal gebruiken dat gebaseerd is op echte levenservaringen met praktische toepassingen, om eruit te leren.

Dit belooft boeiend en verrijkend te worden. Je komt toch ook?

namens Aglow Brugge


‘ER IS GENADE EN VOORZIENING IN JEZUS, DE WAARHEID ZELF.

TOT HERSTEL EN TOT EENHEID ,

ZODAT DE HEERLIJKHEID VAN GODS KONINKRIJK GEZIEN ZAL WORDEN IN BRUGGE.’


DATA

Telkens op een donderdag van 10u tot 12u.

De koffie staat een half uur op voorhand klaar.


12 september '19 om 10u - Getuigenissen

17 oktober '19 om 19u30 - Annick Rooda

28 november '19 om 10u - Cathy De Vleesschauwer

9 januari '20 om 10u - Greet De Bie

20 februari '20 om 10u - Open gesprekken "Life Changers"

2 april '20 om 10u

14 mei '20 om 10u

LOCATIE

Wijkcentrum Xaverianen (Landhuis St. Franciscus Xaverianus)

Xaverianenstraat 1, 8200 Sint -Michiels Brugge (bus 25 vanaf Station)

CONTACT

Voorzitster: Kerstin Holmgren

E-mail: kerstinholmgren@telenet.be

Telefoon: 0485 50 79 78