Brugge

Welkom

Voorlopig zijn de samenkomsten van Aglow Brugge gestopt.
Word bemoedigd door de Bijbelteksten die hieronder vermeld staan.

Gods Zegen

Kerstin


UITNODIGING

spijtig, geen bijeenkomsten


Lieve zus in de Heer,

‘De tijd vliegt…’, en soms ook niet misschien...

Vele dingen veranderen, en vele dingen lijken op dit moment helemaal stilgelegd te zijn.

God wil en kan ons inzicht en bemoediging geven in en door alles heen.

Door verschillende omstandigheden, zullen er voorlopig geen activiteiten zijn in de groep van Aglow Brugge.

Je kan wel terecht in de groep van Gent. Als dit voor jullie haalbaar is natuurlijk.

Heb je nog vragen daarover of nood aan een gebed of iets dat je wilt delen mag je me gerust contacteren.

We hebben Gods nabijheid zo hard nodig. Dit wordt ook duidelijker dan ooit in deze tijd. Zo ga je nog meer het belang van de intimiteit met de Vader en Zijn Woord ontdekken. Dat is ook wat eeuwig standhoudt!

Meer dan ooit is het belangrijk om Gods Woord tot ons te nemen.

Eigenlijk worden we van alle kanten overspoeld, door een stroom van min of meer betrouwbare informatie. Er is zeker heel veel verwarring en angst. We hebben DE WAARHEID nodig.

Laat je geloof al versterken door onderstaande tekstgedeelten!

Marc. 13:31 ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan’.


Joh. 1…

v. 1 ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God’.

v. 14 ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid

Joh. 14:6 ‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’.

Matt. 4:4 ‘Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt’.

2 Tim. 3:16-17 ‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust’.

Jes. 55:8-11 ‘‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen spreekt de HEERE.

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,

zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend’.

Hebr. 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart’.

Namens Aglow Brugge

Kerstin

DATA

Geen bijeenkomsten.september -

oktober -

november -

januari -

februari -

april -

mei -

LOCATIE

Wijkcentrum Xaverianen (Landhuis St. Franciscus Xaverianus)

Xaverianenstraat 1, 8200 Sint -Michiels Brugge (bus 25 vanaf Station)

CONTACT

Voorzitster: Kerstin Holmgren

E-mail: kerstinholmgren@telenet.be

Telefoon: 0485 50 79 78