Bestuur

CATHY DE VLEESCHAUWER
Hallo, ik ben Cathy, gehuwd met Pascal Couchement en moeder van drie dochters.

Ik ben woonachtig in Oudenaarde en lid van de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde. In het dagelijkse leven ben ik halftijds secretaris bij de Federale Synode van Protestants - Evangelische Kerken in België. 

Ik ben al ruim 30 jaar betrokken bij Aglow. Eerst kwam ik gewoon als toehoorder naar de samenkomsten. In Aglow mocht ik groeien in mijn geloof en mijn talenten ontwikkelen. Zonder Aglow zou ik nooit zover gestaan hebben in mijn relatie met God als waar ik nu sta.  Na enkele jaren ben ik bestuurslid geworden van de lokale Aglowgroep in Gent. In 2005 werd ik gevraagd om te dienen in het nationaal bestuur van Vlaanderen waar ik de administratie en het penningmeesterschap voor mijn rekening nam. Na het overlijden van de vorige voorzitster, Jo Van der Ven, in 2012 werd ik door de Heer geroepen om de nieuwe voorzitster te worden.

Het is mijn passie om mensen te zien groeien in hun geloof en wandel met de Heer zodat ze kunnen gaan staan op de plaats die God hen gegeven heeft om enerzijds Hem de glorie te brengen maar anderzijds om Zijn glorie te laten zien in hun omgeving. Groeien in geloof gebeurt door het beter gaan begrijpen van Wie God werkelijk is, wat onze identiteit in Christus is en welke rijkdom wij ontvangen hebben door Gods Geest in ons leven.  God verlangt naar  een heel bijzondere relatie met ons. Vanuit de intieme omgang met God mogen we ontvangen om uit te delen en verandering te brengen in ons eigen leven, in het leven van mensen om ons heen maar ook in België. Ik geloof dat God nog een bijzonder plan heeft met ons land.

Om dit te bereiken heeft God me een passie gegeven om mensen voor te gaan in lofprijs en aanbidding, om ze voor Gods troon te brengen zodat ze in Zijn Aanwezigheid kunnen vertoeven. Daar worden ze door God geliefd, aangeraakt en toegerust. Daarnaast breng ik graag iets uit Gods Woord om God en Zijn Wil beter te leren kennen. Het leven met God is een avontuur en elke dag mogen we Hem ontmoeten en van Hem leren. Elke dag is Zijn goedertierenheid nieuw! (Klaagliederen 3:22-23). 

email: cathy@aglow.be 

GREET DE BIE
Hallo, ik ben Greet, gehuwd met Frank en mama van 3 kinderen en 2 lieve kleinkinderen.

Dankzij een vriendin heb ik in 2004 Aglow leren kennen. Sinds 2006 ben ik betrokken bij het werk van Aglow; eerst als bestuurslid bij de groep van Antwerpen en sinds september 2012 mag ik dienen in het nationaal bestuur. Binnen het team neem ik de boekhouding voor mijn rekening.

Aglow is voor mij een plaats waar je Gods liefde mag ontvangen en uitdelen. Een plaats van bemoediging, uitdaging en leren wandelen in geloof en mijn identiteit in Christus. Mijn verlangen is om verder te groeien in een diepere relatie met Hem, het verstaan van Zijn stem, en het begrijpen van Gods Woord. 

Graag wil ik bijdragen om mensen toe te rusten zodat ze kunnen groeien in geloof en wandelen in hun bestemming die God de eer geeft. 

Ik kan erg genieten van persoonlijke ontmoetingen, een goed gesprek, een wandeling in de mooie natuur in al z'n seizoenen.

email: aglow.greet.debie@live.be

FRIEDA WASSINKHallo ik ben Frieda Wassink van Amersfoort. 

Al vele jaren (ongeveer 30 jaar) mag ik dienen in Aglow Vlaanderen.

Ik kwam eerst als bezoekster en nam steeds meer vrouwen mee. Daarna werd ik voorzitster van de afdeling in Bilzen en vervolgens zijn we een nieuwe groep gestart in Peer.

In die tijd werk ik gevraagd om het gebed te leiden en ben zo in het Nationale Bestuur gekomen.

De visie van Aglow heeft mij altijd aangesproken en uitgedaagd.

Al heel vroeg na mijn bekering sprak de Heer in mijn hart "Je bent geroepen voor het einde der tijden". Ik heb daar nooit over gesproken in die tijd maar merkte wel dat mijn hart daar naar uitging. De boodschappen die ik hoorde in Aglow spraken mij heel erg aan om daaraan mee te werken.


“Aglow je bent geroepen voor deze tijd”


Ik geloof dat we in een nieuwe tijd in de geschiedenis gekomen zijn.


Mattheüs 24:32-33 / HSV

32 ‭‭Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren ‭uitspruiten‭, dan weet u dat de zomer nabij is.‭ 33 ‭‭Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.‭


Romeinen 12:11-13 / HSV

11 ‭‭Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.‭ 12 ‭‭Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.‭ 13 ‭‭Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.‭


Wij wonen bijna 33 jaar in België, hebben 6 kinderen en 10 kleinkinderen. 

Vanaf de Corona tijd zijn we verbonden met de Open Kerk in Lommel.

Ik ben daar betrokken in het zorgteam en in het info/bookshop team.


Dit is de tijd om relaties te versterken en in eenheid samen op te trekken, ons te verbinding met geloofsgenoten en samen sterk te staan in geloof.

Als Aglow Vlaanderen staan we in gebed achter het werk van Cherut.

We staan achter Gods plan voor Israël.


Laat ons opstaan in gebed en in daden om Zijn plan te volbrengen:

Lukas 4:18-19 / HSV

18 ‭‭De Geest van de Heere ‭is‭ op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,‭ 19 ‭‭om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.‭

email: wassink.fam@gmail.com

 

ESTHER SMITHebreeën 12:2 (vertaald uit het Amplified)

 2 [wegkijken van alles wat ons afleidt en] onze ogen richten op Jezus, die de Auteur en Voleinder van het geloof is [de eerste stimulans voor ons geloof en Degene die ons geloof tot wasdom brengt], die voor de vreugde [van het bereiken van het doel] dat voor Hem gesteld was, het kruis [b]heeft verdragen, de schande veronachtzamend, en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God [die Zijn Godheid, Zijn autoriteit en de voltooiing van Zijn werk openbaart].

Hallo, ik ben Esther Smit, afkomstig uit Zuid-Afrika. Ik ben getrouwd met Willie Smit en samen hebben wij drie kinderen, Chantalie, Juan en Evan. Chantalie is getrouwd met Charl en zij hebben drie kinderen, Charlize, Chane en Charlie (wordt verwacht in September 2023). Juan is getrouwd met Debbie en samen hebben zij twee kinderen, Eden en Mira. Evan mijn jongste, is nog niet getrouwd, en woont momenteel in Griekenland.

Ik en Willie zijn toegekomen in België, in Augustus 1991, om hier als zendelingen voor God te werken. Dit jaar zijn wij al 32 jaar in België. De eerste 5 jaar waren wij aan de kust in De Panne werkzaam en de rest hier in Limburg. Wij wonen nu in Ham waar wij fulltime voorgangers zijn van vzw Christelijke Centrum Het Lichthuis.

Ik maakte deel uit van de groep dames die meeging met Frieda naar Aglow Bilzen. Na een periode zijn wij met een Aglow groep begonnen in Peer. In Peer maakte ik deel uit van het bestuur. Ik weet niet meer hoelang ik er deel van was, maar na een tijdperk voelde ik dat ik mij even moest terugtrekken en concentreren op onze gemeente en dat deed ik.

Ik was in het begin heel eenzaam hier in België en ook in de bediening. Daar heeft Aglow een groot rol gespeeld in mijn leven. Met de vriendschappen die ik opbouwde bij Aglow, heb ik geleerd om weer te lachen, ik kon mijzelf zijn en ik werd aanvaard, ik kon mijn hart delen, wij konden elkaar bemoedigen en wij hebben veel gelachen. Dat was voor mij een grote steun en werkte genezend en opbouwend. Dat zijn vriendschappen voor het leven.

Ik heb een hart voor vrouwen en jongen mensen. Ik heb een passie om mensen te helpen, hun te bemoedigen en aan te moedigen om hun identiteit in Christus op te nemen. Om alles wat God voor hen gepland heeft ook te bereiken en om dat wat God beloofd heeft in Zijn Woord, namelijk dat wij grotere werken zullen doen dan Jezus, dat wij daarin kunnen staan en daarvoor gaan.

Ik ben hier om te dienen, te leren en uit te delen wat God mij geeft. Ik sta open voor Gods Geest, Zijn manier van dingen doen, Zijn wil en Zijn zalving. Ik wil Hem gehoorzamen. Eerst wist ik niet wat ik kan betekenen voor Aglow, er zijn al bekwamen mensen, maar heel snel zag ik, ik ben niet alleen hier voor Aglow, maar Aglow zal er ook zijn  voor mij. Samen kunnen wij op weg gaan, samen kunnen wij leren en bewegen. Mijn verlangen is dat Gods Glorie gezien mag worden in dit land, door ons heen. Mijn begeerte is dat wij krachtige instrumenten in Zijn hand zullen zijn en dat wij als bestuur samen met jullie de kracht van God laten zien. Mogen wij samen op weg gaan om Jezus te verheerlijken. Om Hem groot te maken, zodat Hij Zijn plaats kan innemen in dit land. Laat Gods Glorie zien in Aglow, in België.

e-mail: esther68.smit@gmail.com