Bestuur

CATHY DE VLEESCHAUWER


Hallo, ik ben Cathy, gehuwd met Pascal Couchement en moeder van drie dochters.

Ik ben woonachtig in Oudenaarde en betrokken bij de Christelijke Gemeenschap daar. Daarnaast ben ik halftijds werkzaam als secretaris bij de Federale Synode van Protestants - Evangelische Kerken in België.

Ik ben al meer dan 25 jaar betrokken bij Aglow. Eerst kwam ik gewoon als toehoorder naar de samenkomsten, maar door de groei die God in mijn leven bracht doorheen Aglow kon ik gaan dienen als lid van het bestuur van de lokale Aglowgroep in Gent. In 2005 werd ik gevraagd om te dienen in het nationaal bestuur van Vlaanderen waar ik de administratie en het penningmeesterschap voor mijn rekening nam. Na het overlijden van de vorige voorzitster, Jo Van der Ven, in 2012 werd ik door de Heer geroepen om de nieuwe voorzitster te worden.

Het is mijn passie om mensen te zien groeien in hun geloof en wandel met de Heer zodat ze kunnen gaan staan op de plaats die God hen gegeven heeft om Hem de glorie te brengen. Groeien in geloof gebeurt door het beter gaan begrijpen van Wie God werkelijk is, wat onze identiteit in Christus is en dat Hij verlangt naar een heel bijzondere relatie met ons. Vanuit die intieme omgang met God mogen we ontvangen om uit te delen en verandering te brengen in ons eigen leven en in het leven van mensen om ons heen. Ik wil daartoe bijdragen door enerzijds Gods Woord te brengen. Anderzijds vind ik het heerlijk om mensen voor te gaan in lofprijs en aanbidding en ze voor Gods troon te brengen om van Hem te horen.

email: cathy@aglow.be

GREET DE BIE
Hallo, ik ben Greet, gehuwd met Frank en mama van Dries, Nele en Lore. Dankzij een vriendin heb ik in 2004 Aglow leren kennen. Sinds 2006 ben ik betrokken bij het werk van Aglow; eerst als bestuurslid bij de groep van Antwerpen en vanaf september 2012 mag ik dienen in het nationaal bestuur. Binnen het team neem ik de administratie voor mijn rekening. Sinds 2004 maak ik ook deel uit van Candlelight Mechelen. Daar mag ik de studies leiden. Ik geniet veel van deze groep; Samen de Heer ontmoeten, in gesprek gaan en ons verdiepen in Zijn Woord.

Aglow is voor mij een plaats waar je Gods liefde mag ontvangen en uitdelen. Een plaats van bemoediging, uitdaging en leren wandelen in mijn identiteit in Christus.

Ik kan erg genieten van persoonlijke ontmoetingen, een goed gesprek, een wandeling in de mooie natuur in al z'n seizoenen.

email: aglow.greet.debie@live.be

FRIEDA WASSINKHallo ik ben Frieda Wassink van Amersfoort. Ik ben van Nederlandse afkomst, maar woon al 28 jaar in België (Limburg). In Nederland had ik al van Aglow gehoord, en verlangde daar al eens naar toe te kunnen gaan. Maar vanwege ons drukke gezin (6 kinderen) en de belasting van het werk dat Lammert (mijn man) deed was daar geen gelegenheid toe. Na een paar jaar wonen in België kreeg ik een uitnodiging voor de samenkomst van Aglow in Bilzen, daar ging ik vervolgens met een aantal vrouwen regelmatig naar toe.

Na ongeveer 2 jaar werd ik gevraagd deel te nemen in het bestuur, waar ik 7 jaar mocht dienen. In 2003 na een periode van gebed zijn we gestart met een nieuwe afdeling in Peer. In de jaren daarna heb ik de taak van gebedsleidster op me genomen en zo was de volgende stap het Nationale Bestuur van Vlaanderen. Ons kinderen zijn al vele jaren uit huis, daardoor heb ik ook meer tijd gekregen om in Aglow te dienen.

We hebben dus 6 kinderen, 4 dochters, 2 zonen en 8 prachtige en lieve kleinkinderen. In al die jaren mocht ik betrokken zijn bij de groei van Aglow International en in gebed. We zien een enorme groei in gebed door de jaren heen.

email: wassink.fam@gmail.com