Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

Een gezegend 2023 dicht bij Hem!

AGENDA


GEBEDSDAGEN

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag vrijdag 17/02/2023 van 10u tot 13u
in "Jezus Leeft" in Lier

We starten met vasten op 16/02/2023 om 13 uur
tot 17/02/2023 om 13 uur.

Waar: vraag via wassink.fam@gmail.com


Data voor seizoen 2022 - 2023

vrijdag 16 september 2022

donderdag 6 oktober 2022

vrijdag 18 november 2022

donderdag 15 december 2022

vrijdag 13 januari 2023

vrijdag 17 februari 2023

vrijdag 17 maart 2023

donderdag 20 april 2023

vrijdag 26 mei 2023

donderdag 22 juni 2022


Basistekst:
Galaten 4:6-7 / HSV

"Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus."GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • de bescherming en het vertrouwen dat we kunnen hebben in deze moeilijke tijden

 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen

 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten

 • de mogelijkheid die we hebben om maandelijks samen te komen .

 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel

 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:

 • dat alle groepen live kunnen blijven samenkomen

 • al onze Lighthouse groepen dat we visie en creativiteit zullen hebben om samen te komen

 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd zal geschieden.

 • mensen die in angst leven, dat we hen Gods vrede mogen brengen

 • ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.

 • de wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land

 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze moeilijke tijd

 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk

 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde

 • inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken

 • dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde

 • dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor dit seizoen

 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.

 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen