Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11


EENDRACHT MAAKT MACHT!

Gebed voor de Belgische en Europese verkiezingen 2024


In 2024 vinden overal ter wereld verkiezingen plaats. Het is een jaar dat een grote impact zal hebben op de komende jaren, in het natuurlijke en in het geestelijke. We willen de kans om een impact te hebben niet voorbij laten gaan!

Christenen uit heel België komen samen in éénheid en we nodigen u van harte uit om u bij ons te voegen in het hart van waar het allemaal zal gebeuren: Brussel. We geloven dat er kracht schuilt in het zetten van onze voeten op de grond waar het allemaal plaatsvindt. Tijdens deze gebedsactie willen we Gods hart horen voor de verkiezingen en de periode daarna. We geloven dat als we dit vervolgens gaan uitbidden in éénheid er een schudding en transformatie zullen plaatsvinden in de politieke atmosfeer!


Er zijn 2 gebedsmomenten voorzien:

* Dinsdag 30 april 2024 vanaf 19u tot woensdag 1 mei 2024 19u in de Chapel for Europe, Van Maerlandtstraat 22-24, 1040 Brussel.

* Vrijdag 7 juni 2024 vanaf 19u tot zaterdag 8 juni 2024 19u op de Grote Markt 28, Brussel.


We vinden het belangrijk om, in navolging van de afgelopen conferentie, handen en voeten te geven aan de oproep van God om als christenen op te staan in het gebed voor ons land. Dit is een ideale gelegenheid om dit te doen met christenen van over heel Vlaanderen.

Wij zullen present zijn. Ben jij er ook? 


Hopelijk tot dan.

Biddende groetjes

Cathy De Vleeschauwer

Voorzitster Aglow Vlaanderen
Vreugde voor het nieuwe seizoenHabakuk 3:1818 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
19 De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.  


Jesaja 61:1010 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God,want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden.

AGENDA
   

GEBEDSDAGEN 

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen? 


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag  vrijdag 17/05/2024 van 10u tot 13u
in de kerk "Jezus Leeft", Leopoldsplein 24 te 2500 Lier.

We starten met vasten op  16/05/2024 om 13 uur
tot 19/04/2024  om 13 uur.

Waar: vraag via wassink.fam@gmail.com


Data voor seizoen 2023 - 2024

vrijdag 17  mei  2024

 vrijdag 14  juni  2024Basistekst:
Efeziërs 6:11  / HSV

"Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kan houden tegen de listige verleidingen van de duivel."

Gebedsoproep voor Israel
We blijven bidden voor onze broers en zussen in Israël die nog altijd verwikkeld zijn in een vreselijke oorlog en nog altijd wachten op de vrijlating van de gijzelaars. Laten we bidden zoals de Bijbel ons oproept in Psalm 122:6-8
"Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.Omwille van mijn broeders en mijn vriendenspreek ik nu: Vrede zij in U!"