Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11Vreugde voor het nieuwe seizoenHabakuk 3:1818 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
19 De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.  


Jesaja 61:1010 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God,want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden.

AGENDA


   

GEBEDSDAGEN 

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen? 


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag  vrijdag 22/09/2023 van 10u tot 13u
bij Greet Debie. (voor adres, stuur een mailtje)

We starten met vasten op  21/09/2023 om 13 uur
tot 22/09/2023  om 13 uur.

Waar: vraag via wassink.fam@gmail.com


Data voor seizoen 2023 - 2024

vrijdag 22  september 2023

vrijdag 24  november 2023

vrijdag 22 december 2023

 vrijdag 26 januari 2024

 vrijdag 23 februari 2024

 vrijdag 22  maart 2024

 vrijdag 19  april  2024

 vrijdag 17  mei  2024

 vrijdag 14  juni  2024


Basistekst:
Efeziërs 6:11  / HSV

"Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kan houden tegen de listige verleidingen van de duivel."GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor: 

Bid voor: