Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

AGENDA

GEBEDSDAGEN

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag vrijdag 17 /06/2022 .

We starten met vasten op 16/06/2022 om 18 uur
tot 17/06/2022 om 13 uur.

Waar: vraag via wassink.fam@gmail.com


Data voor seizoen 2021 - 2022

23 september 2021

21 oktober 2021

18 november 2021

21 januari 2022

18 februari 2022

18 maart 2022

22 april 2022

20 mei 2022

17 juni 2022


Basistekst:
Galaten 4:6-7 / HSV

"Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus."GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • de bescherming en het vertrouwen dat we kunnen hebben in deze moeilijke tijden

 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen

 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten

 • de mogelijkheid die we hebben om maandelijks samen te komen .

 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel

 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:

 • dat alle groepen live kunnen blijven samenkomen

 • al onze Lighthouse groepen dat we visie en creativiteit zullen hebben om samen te komen

 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd zal geschieden.

 • mensen die in angst leven, dat we hen Gods vrede mogen brengen

 • ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.

 • de wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land

 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze moeilijke tijd

 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk

 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde

 • inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken

 • dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde

 • dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor dit seizoen

 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.

 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen