Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

AGENDA


 • 14 januari 2020: Lighthouse Koersel
 • 14 januari 2020: Lighthouse Antwerpen
 • 17 januari 2020: gebedsdag in Brussel
 • 21 januari 2020: Lighthouse Mechelen
 • 6 februari 2020: Lighthouse Gent
 • 20 februari 2020: Lighthouse Brugge

IN DE KIJKEROnze jaarlijkse conferentie zal weer door gaan in de Duinse Polders Blankenberge op 13, 14 en 15 maart 2020. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven kan door op onderstaande knop te klikken.


GEBEDSDAGEN BRUSSEL

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag vrijdag 17/01/2020

van 10 tot 13 uur.

We starten met vasten op 16 januari om 18 uur tot 17 januari om 18 uur.


Data voor seizoen 2019-2020:

20 september 2019

18 oktober 2019

15 november 2019

20 december 2019

17 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

17 april 2020

15 mei 2020

12 juni 2020

Telkens op een vrijdag van 10.00 u tot 13 u.

Karel De Grotelaan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:

Efeziërs 2:4-8 / HSV

"‭‭Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,‭ ‭‭ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt– uit genade bent u zalig geworden–‭ ‭‭en heeft ‭ons‭ met ‭Hem‭ opgewekt en met ‭Hem‭ in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,‭ ‭‭opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.‭ ‭‭Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God"‭


GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen
 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten
 • de vrijheid die we hebben om maandelijks samen te komen op verschillende plaatsen.
 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel
 • al onze werkers die elke maand klaar staan
 • dat we weer een conferentie kunnen hebben in maart

Bid voor:

 • De sprekers van onze conferentie in maart 2020.
 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd gebracht wordt.
 • Ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.
 • De wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land
 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze tijd
 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk
 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde
 • Al onze Lighthouse groepen die elke maand samen komen
 • Inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken
 • Dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde
 • Dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor dit seizoen
 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.
 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen