Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

AGENDA

 • 17 september 2019: Lighthouse Mechelen
 • 19 september 2019: Lighthouse Gent
 • 20 september 2019: gebedsdag in Brussel
 • 24 september 2019: Lighthouse Koersel
 • 8 oktober 2019: Lighthouse Antwerpen
 • 17 oktober 2019: Lighthouse Brugge
IN DE KIJKER

Onze jaarlijkse Conferentie zal weer door gaan in de Duinse Polders Blankenberge op 13, 14 en 15 maart 2020. Noteer het in je agenda!


GEBEDSDAGEN BRUSSEL

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?

Data voor seizoen 2019-2020:

20 september 2019

18 oktober 2019

15 november 2019

20 december 2019

17 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

17 april 2020

15 mei 2020

12 juni 2020

Telkens op een vrijdag van 10.00 u tot 13.30 u.

Karel De Grotelaan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

1 Thess 5:5-11 (HSV)

Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duister is als het licht.

Psalm 139: 12 (HSV)

GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • dank dat de Heer in alles heeft voorzien het voorbije seizoen en onze conferentie
 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen
 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten
 • de vrijheid die we hebben om maandelijks samen te komen op verschillende plaatsen.
 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel
 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:

 • De sprekers voor onze conferentie in maart 2020.
 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd gebracht wordt.
 • Ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.
 • De wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land
 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze tijd
 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk
 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde
 • Al onze Lighthouse groepen die elke maand samen komen
 • Inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken
 • Dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde
 • Dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.
 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen