Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

AGENDA


IN DE KIJKER


We leven in een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden, nieuwe invullingen. Onze groepen zoeken het Aangezicht van de Heer om, in deze coronatijd, Zijn Stem, Zijn Roep te horen in hoe we als Aglow verder tot zegen kunnen zijn in ons land en Zijn werk op aarde kunnen verder zetten. Ontdek hoe en wanneer elke groep van start gaat! Houd de agenda in de gaten!
Gezien we enkel via ZOOM bijeenkomsten hebben bestaat de mogelijkheid om
deel te nemen aan de bijeenkomsten van andere groepen. Neem contact op met de verantwoordelijke van die groep. Zij zal je de link sturen om deel te nemen.


Het zijn zeer speciale tijden, maar gelukkig mogen wij weten dat God alles in Zijn Hand heeft.

Het is een tijd om God te zoeken en naar Hem te luisteren. Er is heel veel aan 't veranderen.

Heeft Hij niet gesproken over nieuwe dingen? Hij openbaart Zijn plannen voor deze tijd. Ook hoe wij als Aglow daar deel zullen van uitmaken.

Laat ons verlangend uitkijken naar wat Hij gaat doen. Hoe Hij herstel, leiding, kracht en visie zal geven voor de komende tijd. Zijn Heerlijkheid zal meer en meer zichtbaar worden.

Samen zullen wij hier sterker uitkomen!

Je vindt bemoedigende video's, studies en boodschappen op www.Aglow.org


Jesaja 43: 19 /HSV

"Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis."

GEBEDSDAGEN BRUSSEL

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag vrijdag 25/06/2021 .

We starten met vasten op 24/06/2021 om 18 uur tot 25/06/2021 om 18 uur.


Data voor seizoen 2020 - 2021

15 januari 2021

19 februari 2021

26 maart 2021

23 april 2021

28 mei 2021

25 juni 2021

Ook onze gebedsdagen in Brussel kunnen niet meer doorgaan dit seizoen. We hebben deze gebedstijden via ZOOM. Wil je deelnemen? Stuur een mailtje: frieda-wassink@telenet.be

Karel De Grotelaan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:

Efeziërs 2:4-8 / HSV

"‭‭Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,‭ ‭‭ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt– uit genade bent u zalig geworden–‭ ‭‭en heeft ‭ons‭ met ‭Hem‭ opgewekt en met ‭Hem‭ in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,‭ ‭‭opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.‭ ‭‭Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God"‭


GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • de bescherming en het vertrouwen dat we kunnen hebben in deze moeilijke tijden

 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen

 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten

 • de mogelijkheid die we hebben om maandelijks samen te komen via digitale weg.

 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel

 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:

 • onze jaarlijkse conferentie die via Zoom zal doorgaan op 12 en 13 maar

 • al onze Lighthouse groepen dat we visie en creativiteit zullen hebben om toch op digitale manier samen te komen

 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd zal geschieden.

 • mensen die in angst leven, dat we hen Gods vrede mogen brengen

 • ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.

 • de wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land

 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze moeilijke tijd

 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk

 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde

 • inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken

 • dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde

 • dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor dit seizoen

 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.

 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen