Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

Niets is onmogelijk voor God!

AGENDA


   

GEBEDSDAGEN 

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen? 


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag  vrijdag 17/03/2023 van 10u tot 13u
in "Jezus Leeft" in Lier

We starten met vasten op  16/03/2023 om 13 uur
tot 17/03/2023  om 13 uur.

Waar: vraag via wassink.fam@gmail.com


Data voor seizoen 2022 - 2023

vrijdag 16  september 2022

donderdag 6  oktober 2022

vrijdag 18  november 2022

donderdag  15 december 2022

 vrijdag 13 januari 2023

 vrijdag 17 februari 2023

 vrijdag 17  maart 2023

 vrijdag 21  april  2023

 vrijdag 26  mei  2023

 vrijdag 23  juni  2022


Basistekst:
Galaten 4:6-7  / HSV

"Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!  Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus."GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor: 

Bid voor: