Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11Vreugde voor het nieuwe seizoenHabakuk 3:1818 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
19 De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.  


Jesaja 61:1010 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God,want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden.

AGENDA
   

GEBEDSDAGEN 

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen? 


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag  vrijdag 14/06/2024 van 10u tot 13u
in de kerk "Jezus Leeft", Leopoldsplein 24 te 2500 Lier.

We starten met vasten op  13/06/2024 om 13 uur
tot 14/06/2024  om 13 uur.

Waar: vraag via wassink.fam@gmail.com


Data voor seizoen 2023 - 2024

 vrijdag 14  juni  2024Basistekst:
Efeziërs 6:11  / HSV

"Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kan houden tegen de listige verleidingen van de duivel."

Gebedsoproep voor Israel
We blijven bidden voor onze broers en zussen in Israël die nog altijd verwikkeld zijn in een vreselijke oorlog en nog altijd wachten op de vrijlating van de gijzelaars. Laten we bidden zoals de Bijbel ons oproept in Psalm 122:6-8
"Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.Omwille van mijn broeders en mijn vriendenspreek ik nu: Vrede zij in U!"